Často kladené dotazy

01

Jaké jsou vhodné případy, které Tabellio bude financovat?

Financujeme spory, které musí splňovat tři podmínky:

1. Výsledkem sporu je finanční plnění, tedy povinnost protistrany zaplatit. Případně jiná likvidní aktiva jako jsou reality nebo akcie. Nefinancujeme spory, kde výsledkem není finanční, ale jiné plnění jako je např. péče o děti, omluva, poskytnutí informace, rozhodnutí státního orgánu, zdržení se nějakého chování atd.

2. Protistrana je dostatečně solventní. Nemá cenu vyhrát spor s někým, kdo nemá žádný majetek a je malá šance rozhodnutí v náš prospěch vymoci. Nejlepší protistranou jsou velké společnosti jako banky, pojišťovny, nadnárodní společnosti, ale i jakýkoli jedinec s prokazatelným majetkem.

3. Případ musí dávat ekonomický smysl pro nás i pro Vás. Obecné pravidlo je, že minimální poměr nároku a odhadovaných nákladů na spor musí být 5 : 1. Tzn. jsou-li odhadované náklady případu 400 tis Kč, musí být nárok min. 2 mil Kč. Náklady za Vás odhadneme.

02

Jaká je velikost sporu, kterou jsme schopni financovat?

Financujeme všechny spory, které mají šanci na úspěch a splňují naše kritéria. Minimální velikost sporu je 100 tis Kč. Ta maximální není stanovena, jsme schopni financovat spory i v řádu desítek nebo stovek milionů Kč.

03

Jsou nějaké spory, které sice splňují kritéria, přesto je nefinancujeme?

V současné době bohužel nefinancujeme spory v oblasti rodinného práva, zejména rozvody, ačkoli by splňovala naše kritéria. Jinak to jsou spory, jejichž výsledkem NENÍ finanční plnění, jak je uvedeno výše.

04

Co mám uvést v kontaktním formuláři?

Připravte si prosím krátký popis případu. Tedy o co se jedná např. dědictví, nezaplacené faktury z podnikání, nesplacená půjčka, nedostatečné nebo zcela zamítnuté pojistné plnění atd.

05

Na co se mě budete ptát, až mi po zadání poptávky zavoláte?

Náš pracovník se Vás především zeptá, jaké máte k prokázání nároku důkazy – smlouvy, korespondenci, faktury atd. Následně s Vámi dohodne další postup. Telefonát by neměl trvat déle než pár minut.

06

Co se bude dít po telefonátu?

Pokud Váš případ vyhodnotíme jako vhodný pro financování, zašleme Vám návrh dohody o předběžném posouzení. Po jejím podpisu nám předáte veškeré potřebné dokumenty, které k případu máte a my případ analyzujeme. Pokud i po analýze dokumentů bude Váš případ vhodný pro financování, pošleme Vám návrh spolupráce, který bude obsahovat veškeré podmínky naší spolupráce.

07

Kolik mě financování bude stát?

Nic. Veškeré náklady sporu až do jeho ukončení neseme my. Zaplatíme za Vás soudní poplatek, náklady na právní zastoupení, ale i náklady na znalecké posudky atd. Pouze v případě výhry máme nárok na odměnu.

08

Co se stane, pokud nakonec spor prohrajeme?

Ano, bohužel se může stát, že společně spor prohrajeme. Naše úspěšnost dosahuje 75 %, takže jsou i případy, které nevyhrajeme. Soudní poplatek a náklady právního zastoupení platíme vždy my. V případě prohry je třeba uhradit ještě náklady právního zastoupení protistrany. Jestli je uhradíme také my nebo Vy záleží na dohodě, kterou spolu uzavřeme před zahájením sporu. Většinou je hradíme my. Pokud se domluvíme, že určité riziko nesete Vy, je to samozřejmě možné a v takovém případě pak náš podíl z vyhraného nároku bude nižší. Možností je také využít právní pojištění pro případ prohry.

09

Jak Tabellio Capital s.r.o. při vymáhání mého nároku postupuje?

Po analýze případu vybereme odpovídající advokátní kancelář, které případ svěříme. Ta se nejprve pokusí s protistranou dohodnout a dosáhnout mimosoudního vyrovnání. Pokud se to nepodaří, podá žalobu. Po ukončení soudního sporu se uhradí podíl Tabellio Capital s.r.o. a ostatní zůstane Vám.

10

Můžu si najmout vlastního advokáta?

Ano, můžete si vzít vlastního advokáta. Není podmínkou, abychom ho vybírali my. Po posouzení Vašeho případu se s Vaším advokátem domluvíme na rozpočtu za jeho služby a během sporu jej průběžně financujeme.

11

Můžu požádat o financování i v případě, že už se soudím?

Ano, je to možné. Raději financujeme spory, u kterých jsme tzv. „od začátku“, ale je možné se domluvit i na vstupu do již probíhajícího sporu. Vše záleží na okolnostech a podmínkách sporu, tedy co je předmětem sporu, v jaké fázi soudního řízení se nachází, kdo je protistranou apod.

12

Proč si Tabellio Capital s.r.o. může dovolit nést riziko financování sporů?

Máme velké množství sporů a pokud se stane, že nějaký prohrajeme, jeho náklady uhradíme z těch úspěšných. Prostě riziko rozložíme jako to dělají např. pojišťovny nebo investoři. Pokud máte pouze jeden spor, který vedete sami, je riziko ztráty samozřejmě větší. Dále spolupracujeme s řadou advokátních kanceláří a víme, kterou na co použít. Specializace v právu se stále zvětšuje a výběr toho správného právního zástupce je klíčem k úspěchu.

Zaujali jsme vás?

Zašlete nám nezávaznou poptávku, nebo si přečtěte více.